Impresum

LaVita Czech s.r.o.
Fráni Šrámka 6
370 01 České Budějovice

tel. +420 386 322 222
info@lavita-czech.cz
www.lavita.cz

jednatel: Kamil Ťoupal
KS v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 22171
IČO: 022 28 670
DIČ: CZ02228670

bankovní spojení
banka: Raiffeisenbank a.s.
číslo konta: 221 222 221/5500
IBAN: CZ0455000000000221222221
SWIFT: RZBCCZPP

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Evropská komise provozuje online platformu k vyřízení spotřebitelských sporů. Na této platformě je na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ poradenské místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí jednoduše, efektivně a s nízkými náklady vyřešit spory týkající se například online uzavřené kupní smlouvy.

Důležité upozornění ohledně autorských práv

Obsah, skladba a struktura těchto webových stránek jsou autorsky chráněny. Přejímání a užívání dat vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti LaVita Czech s.r.o. To platí obzvláště na množení, úpravu, překládání, ukládání, zpracování a zveřejňování obsahu, informací a dat, především použití textů, jejich částí nebo obrazového materiálu, a to i v databázích a jiných elektronických mediích a systémech. Kopírování a stahování těchto webových stránek je povoleno jen pro osobní, privátní a nekomerční účely.

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor se neustále snaží poskytovat kvalitní a hodnotné informace, přesto však nijak neručí za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu poskytnutých informací. Veškeré nároky vyplývající z odpovědnosti za škody uplatněné vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo imaginárního charakteru, jež byly způsobeny použitím či nepoužitím poskytnutých informací příp. použitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud na straně autora není úmyslné zavinění či zavinění z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat část stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo zveřejnění dočasně či trvale pozastavit.

Přes veškerou kontrolu neodpovídáme za obsah odkazů na cizí internetové stránky. Za obsah odkazovaných stránek je zodpovědný výhradně provozovatel těchto stránek.

2. Autorské právo a ochranná známka

Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použité grafiky, zvukových materiálů, video sekvencí a textů, používat vlastní grafiku, zvukové záznamy, video sekvence a texty nebo používat grafiku, zvukové záznamy, video sekvence a texty bez licence. Vyskytne-li se na stránkách přeci jenom neoznačený, ale cizím autorským právem chráněný text, zvuk nebo obrázek, nebylo možné autorská práva dohledat. V případě neúmyslného porušení autorských práv autor po upozornění odpovídající objekt ze svých publikací odstraní nebo označí příslušným autorským právem.

3. Právní platnost tohoto prohlášení

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je nedílnou součástí internetové publikace, z níž jste použili odkaz. Pokud nejsou některé části nebo jednotlivé formulace v tomto textu zákonné nebo správné, obsah nebo platnost zbývajících částí není touto skutečností dotčena.